نمایشگاه

کلکتور Poly Brass "1-3b

نمایشگاه

نمایشگاه

قیمت : 

رديف شماره فني شرح کالا "واحد سفارش عدد x = هرجعبه" کلکتور Poly Brass 1 30144 کلکتور Poly Brass "1-3b

جدیدترین محصولات شرکت صنعتي لوله پليمرراوند

-

 

-

کلکتور پلي آميد Poly brass

  مشاهده جزییات

-

 

-

درپوش با قابليت شير هواگيري

  مشاهده جزییات

-

 

-

بست کلکتور

  مشاهده جزییات

-

 

-

شير و درپوش کلکتور، ملزومات گرمايش از کف

  مشاهده جزییات

-

 

-

کلکتور Poly Brass "1-3b

  مشاهده جزییات

-

 

-

درپوش ساده

  مشاهده جزییات

-

 

-