شرکت پارس آراي کوهستان

نمایشگاه

نمایشگاه

شرکت " پارس آراي کوهستان " بـا پـيـشـيـنه و سـابـقـه طـولانـي فـعـالـيـت مـديـران خود ؛ در بخـش هـاي مختـلف سـاخـتمانـي ، صنعـتـي و تجـاري ، در سـال 1384 پـايـه گـذاري گـرديـد . اين شرکت يکي از بنيانگذاران استفاده از چوبهاي تخصصي صنعت ساختمان ، در دوره معاصر کشور است . پارس آراي به عنوان شرکتي پيشرو همواره گامهاي موثري به سوي فعاليت هاي نوآورانه برداشته است .

آدرس کارخانه : تهران - خيابان ظفر - خيابان فريد افشار - خيابان دليري - خيابان ناهيد - خيابان ناز - کوچه شيخ عطار - نرسيده به بابک - پلاک 1
تلفن کارخانه : 02122631405
فکس : 02122631408

مکـاتــــبه

نمونه محصولات / پروژه ها

مکاتبه

تبلیغات

mellat logo-samandehi انجمن