شرکت روانساز راه ابريشم

نمایشگاه

نمایشگاه

شرکت روانساز راه ابريشم (سهامي خاص) در سال 1379 فعاليت توليدي و بازرگاني خود را با هدف بهينه سازي هر چه بيشتر مصرف انرژي در کشور آغاز نموده است و در اين راستا با هدف قراردادن صنعت ساخ